CHÍNH SÁCH THANH LÝ HỢP ĐỒNG, ĐỔI – TRẢ HÀNG – HOÀN TIỀN

Khách Hàng được quyền thanh lý hợp đồng,đổi trả hàng trong những trường hợp sau:

  1. Dịch vụ của Công Ty Ngày & Đêm không đáp ứng đúng cam kết trong hợp đồng hoặc gây thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến khách hàng.
  2. Bộ phận giao hàng giao sai hàng mà không khắc phục kịp thời.
  3. Quy cách hàng hóa và thiết bị không đúng theo những gì đã được ghi trong Báo Giá, Đơn Đặt Hàng hoặc Hợp Đồng, và việc này không được giải quyết thỏa đáng, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc sinh hoạt của khách hàng.
  4. Các thủ tục đổi trả hàng và hoàn tiền được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Khách Hàng không được quyền đổi trả hàng trong những trường hợp sau:

  1. Quy cách hàng hóa và thiết bị đúng theo những gì đã được ghi trong Báo Giá, Đơn Đặt Hàng hoặc Hợp Đồng.
  2. Khách hàng không bảo quản hàng hóa theo hướng dẫn đã thỏa thuận hoặc theo catalog, tài liệu hướng dẫn sử dụng đã được cung cấp khi nhận hàng.
  3. Khách hàng sử dụng hàng hóa cho mục đích không đúng, sử dụng quá công suất cho phép (đối với máy móc, thiết bị có giới hạn hoạt động theo quy định của nhà sản xuất…), mà không thông báo trước để được Công Ty hướng dẫn.