CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

(căn cứ theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP)

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Công ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM thu thập thông tin của khách hàng để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hơn. Thông tin này được thu thập thông qua việc ký hợp đồng, trao đổi qua email hoặc điện thoại, và cả thông tin khách hàng cung cấp trực tiếp tại văn phòng của công ty.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để cung cấp dịch vụ, gửi thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và công ty, liên lạc và giải quyết các trường hợp đặc biệt. Thông tin khách hàng sẽ không được sử dụng cho mục đích khác ngoài việc xác nhận và liên hệ liên quan đến giao dịch mua bán với công ty. Trong trường hợp có yêu cầu từ pháp luật, công ty sẽ cung cấp thông tin khách hàng khi có yêu cầu từ các cơ quan tư pháp.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ tại công ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Trong mọi trường hợp, công ty cam kết bảo mật thông tin khách hàng trong chương trình quản lý thông tin khách hàng.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM có địa chỉ tại 600 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Khách hàng có thể liên hệ thông qua email: nghia.nguyen@nightdaysecurity.com

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Nếu khách hàng có sự thay đổi thông tin và cần điều chỉnh hoặc cập nhật, khách hàng có thể cung cấp thông tin mới cho công ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM thông qua điện thoại hoặc email và yêu cầu công ty chỉnh sửa. Khách hàng cũng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến bộ phận quản lý của công ty qua email: nghia.nguyen@nightdaysecurity.com. Công ty sẽ tiếp nhận các phản hồi, xác nhận thông tin và có trách nhiệm đáp lại lý do với khách hàng.

7. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:

Công ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM cam kết bảo mật thông tin khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin của công ty. Thông tin khách hàng chỉ được thu thập và sử dụng khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp có quy định khác từ pháp luật. Thông tin khách hàng sẽ không được sử dụng, chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng. Trong trường hợp máy lưu trữ thông tin bị tấn công hoặc mất dữ liệu khách hàng do hacker hoặc virus, công ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM sẽ xử lý và thông báo cho khách hàng. Công ty cũng cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch của khách hàng với công ty. Khách hàng khi liên hệ mua hàng tại công ty TNHH BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của thông tin đó. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm và không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu thông tin khách hàng cung cấp khi mua hàng không chính xác.